Englehagens Ønskede Safe

Født:25.12.14

Hjerte,patella og øyne UA.Fri for Ef/CC gjennom foreldre.