planer/valper
.Hvis rette familier dukker opp vurderes noen satt ut på foravtale .